Podmínky pronájmu

V případě závazné rezervace od nás obdržíte Smlouvu o pronájmu chalupy vymezující podmínky pronájmu. Nedílnou přílohou smlouvy o pronájmu chalupy je domovní řád, kterým jsou všechny osoby využívající pronájem povinné se řídit a podpisem smlouvy o pronájmu ztrvzujete, že jste se s domovním řádem seznámili. Výňatek z domovního řádu naleznete níže.

Při rezervaci Vašeho pronájmu a především v průběhu bydlení v objektu berte prosím v potaz, že se Chalupa na Lužnici nachází mezi okolní zástavbou obce, kde kromě jiných ubytovaných návštěvníků trvale žijí naši sousedé, kterým nemůžeme narušovat jejich soukromí a musíme respektovat jejich právo na odpočinek. Proto je potřeba především v době 22-06 hod. dodržovat noční klid a přizpůsobit Váš program a zábavu svému okolí.

Výňatek z domovního řádu:

Nájemci Chalupy na Lužnici JSOU POVINNI:

 • dodržovat noční klid v době od 22 do 6 hodin
 • při odchodu z chalupy zhasnout světla, vypnout všechny elektrospotřebiče, uzavřít okna a zamknout vstupní dveře
 • vařit a konzumovat jídlo jen v místnostech k tomu určených, pít tekoucí vodu jen po převaření
 • veškerý vyprodukovaný komunální odpad ukládat a vyhazovat jen na místa k tomu určená

V Chalupě na Lužnici JE ZAKÁZÁNO:

 • kouření a manipulace s otevřeným ohněm (svíčky)
 • umožnění využívání objektu třetím osobám
 • provádění zásahů do veškerých instalací, včetně elektrické sítě a provádění zásahů do elektrických spotřebičů či jiného technického vybavení chalupy
 • užívání vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače, topidla apod.), s výjimkou spotřebičů pro osobní hygienu (holící strojky, vysoušeče vlasů, kulmy), rádia, nabíječky na mobilní telefony, notebooky, tablety apod - za použití povolených spotřebičů zodpovídá nájemce, který odpovídá za jakékoliv škody způsobené jejich provozem
 • užívání zařízení a vybavení chalupy a zahrady k jiným než určeným účelům
 • přemísťování nábytku a zařízení chalupy a provádění změn v nastavení technických zařízení chalupy
 • užívání omamných a psychotropních látek
 • ponechávání odpadu na místech k tomu neurčených
 • splachování vlhčených ubrousků a podobných materiálů do WC
 • umožnění vstupu zvířat do prostor chalupy (s výjimkou povolených)
 • vjíždění vozidel na zahradu vyjma části vyhrazené pro parkování