Ochrana osobních údajů - GDPR

  1. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost A4 RELAX s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
  2. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  3. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro případné doručení zboží.

Provozovatel Chalupy na Lužnici: A4 RELAX s.r.o. Dubečská 3131/67, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 07004133, DIČ: CZ07004133, nejsme plátci DPH. Spisová značka: C 292866 vedená u Městského soudu v Praze.